3 ceļu detaļa

3 WS IR HR MG 3 WS IR HR MG
Īpašības
Blīvējuma veids 1
ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 2 + 3
plakanais blīvējums
Savienojums 2 + 3
BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Konstrukcija
Y-veida
Modelis
Sadalītāji
Materiāls
Misiņš
Izstrādājums
Apzīmējums G1 - G3
3 WS IR 20 HR MG G 3/4" -14

G1 - G3 = 1. - 3. savienojuma vītne

Saistību atruna

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.